Vi er et forholdsvis lite sagbruk og høvleri med tilhold på Hølonda like sør om Trondheim.

Vi har spesialisert oss på laftetømmer, høykvalitets kledninger og restaureringsvirke og kopiproduksjoner til antikvariske arbeider og bygningsvern.