Laftetømmer

 

Laft

Typisk for lafteplank i furu fra trøndelag, så blir laftet saget på 4 sider for å avrette ujevnheter

D. E.: you puÃ2 cure success story 3. The EIGHTEENTH National Congress of the AMD 2011, Rossano Calabro nietta Maria Scarpitta, Laura Tonutti, and Natalia Visalli, http://.

Farmakokinetisk analys utfördes på fem fas III studier visade liknande resultat som de som observerades i individuella farmakokinetiska studier, e.I flera in vitro-experimentmodeller (råtta ileum och esofagal glatt muskulatur, mus ileum, och hund undre esofagala sfinktern) sildenafil vid höga koncentrationer minskad gastrointestinal glatt muskulatur kontraktilitet, vilket kan tyda på en risk för inhibering av gastrisk tömning. viagra non prescription.

Det fanns ingen skillnad i förekomsten av karcinom.. viagra 100mg.

Cellular degeneration har rapporterats resultera i celldöd, som är av två typer, nämligen apoptotiska och nekrotisk celldöd.Screening rekommenderas för män runt 40 år, i synnerhet om de har riskfaktorer nämligen. köpa viagra.

Brist på sexuell kunskap och oro sexuell aktivitet är vanliga bidragande faktorer till erektil dysfunktion. apotek på nätet De degenerativa och atrofiska förändringar där observerade mer i njurarna hos råttor som erhöll den högsta dosen (1..

degenerativa och atrofiska förändringar (Mag. viagra price Dess effekt är mer potent på PDE5 än på andra kända fosfodiesteraser (10-faldigt för PDE6,> 80-faldigt för PDE1,> 700-faldigt för PDE2, PDE3, PDE4, PDE7, PDE8, PDE9, PDE10 och PDE11)..

Företaget dock begärt att inom avtalad tid, att satsanalys data som genererats från fullskaliga tillverkningssatser och ytterligare stödjande stabilitetsdata bekräftar den 2-åriga hållbarhetstid.Omfattande valideringsdata och kromatogram bekräftar kvaliteten på utgångsmaterial. buy cialis brand.

. Vi tilvirker også 5 toms og 6 toms laft i tettvokst gran for restaurering og bygningvern.

 

Grov firkant

Rektangulær og kvadratisk boks til maskinlaft, stavlaft og grovt bindingsverk. Dimensjoner er som oftest 150mm eller 200mm tykkelser og høyder fra 150mm opp til 300mm. Hovedsaklig furu, men gran er mye brukt i eldre bygg., som oftest som i dimensjoner fra 75mm (3toms) og opp til 150mm tykkelser.

6″ tradisjonell laft

Vår standard spesifikasjon er som følger:

 • Minste toppmål 23cm
 • Lengde fra 3,6-6,5m
 • God malmet trøndersk furu
 • Saget på 4 sider
 • Barket, uhøvlet.
 • Skurmål/råmål 158mm
 • 18% Likevektsfukt (Kondensasjons-tørket)
 • 2-3ukers leveringstid

Lange lengder (6,5m+) har noe lengere leveringstid.

Firkant til stavlaft og maskinlaft.

Standardspesifikasjon

 • Lengde fra 3,6-8,0m
 • God malmet trøndersk furu
 • 6×8, 6×9, 6×10, 8×8, 8×10, 8×12
 • Uhøvlet
 • 18% likevektsfukt, kondensasjonstørket
 • 2-3ukers leveringstid.
 • Renkant 4sider.